Tulkošanas kvalitāte

Šajā laikā Linearis Translations ir uzkrājis zināšanas, profesionalitāti un pieredzi, kas garantē izpildīto pasūtījumu kvalitāti un to laicīgu izpildi saskaņā ar iegūtajiem ISO sertifikātiem.

LVS EN ISO 9001:2009

LVS EN ISO 9001 ir populārākā kvalitātes vadības sistēma, kuru mūsdienās izmanto vairāk nekā pusmiljons organizāciju vairāk nekā 150 valstīs. Sistēma ietver klientu apmierinātību, procesu vadību, pastāvīgu izaugsmi, kā arī lielāku augstākās pārvaldības pienesumu. Kvalitātes sistēmas izmantošana un tiekšanās pēc pastāvīgas izaugsmes garantē labāku preču un pakalpojumu kvalitāti, kā arī procesu izaugsmi. Linearis sistēma tiek pastāvīgi uzlabota, palielinot kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti. Turklāt audita uzņēmums Bureau Veritas veic neatkarīgu sistēmas auditu katru gadu.

LVS ISO/IEC 27001:2013

LVS ISO/IEC 27001 Informācijas Drošība ir vadošais datu un informācijas drošības standarts uzņēmumiem visā Eiropā.
Standarts nodrošina procesus, kas izveido, izpilda, pārvalda, novēro, pārskata, uztur un uzlabo jūsu interneta drošības pārvaldības sistēmu.
LVS ISO/IEC 27001 informācijas drošības pārvaldības sistēmas (ISMS) standarts nodrošina labākās informācijas aizsardzības pārvaldības prakses, kas organizācijām palīdz:

  • aizsargāt klientu un darbinieku informāciju;
  • efektīvi pārvaldīt informācijas drošības riskus;
  • sasniegt saskaņotību;
  • aizsargāt uzņēmuma zīmolu.

LVS EN ISO 17100:2015

LVS EN ISO 17100 ir kvalitātes standarts, kas izveidots tieši tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem. Standarts nodrošina konstantu pakalpojumu kvalitāti.

LVS EN ISO 17100 standarts nosaka:

  • cilvēkresursu un procesu, kas tiek izmantoti tulkošanas pakalpojumu sniegšanā, pamatvajadzības;
  • klienta un tulkošanas pakalpojuma sniedzēja attiecības un procesus tulkošanas pakalpojumiem.
  • Pielikumos ir papildu informācija par projektu reģistrāciju, tehnisko pirmstulkošanas procesu, avotteksta analīzi, stila vadlīnijām un papildināms saraksts ar pievienotās vērtības pakalpojumiem.

Katru gadu visas trīs šīs sistēmas auditē neatkarīga trešā puse (Buareau Veritas Latvia) to uzturēšanai vai pārsertifikācijai.

ISO 9001 certificate
ISO 27001 certificate
Translation Quality