Seminārs par Ķīnas pārtikas tirgus apguvi

Lai arī daudziem Rietumvalstu uzņēmumiem ieiešana Ķīnas tirgū joprojām ir diezgan sarežģīts uzdevums, pēdējos gados šis process tomēr ir kļuvis vieglāks. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka aktīvu darbību ir izvērsušas vairākas organizācijas, kuru mērķis ir palīdzēt ārvalstu uzņēmumiem ienākt Ķīnas tirgū. Statistikas dati liecina, ka tikai 27% no Rietumvalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas aktīvi cenšas ielauzties Ķīnā, ir informēti, ka pastāv dažādi tam paredzēti atbalsta mehānismi. Savukārt tikai 7% šādus pakalpojumus ir izmantojuši. Viena no šādām organizācijām, kas atbalstas MVU ienākšanu Ķīnā, ir ES MVU centrsEU SME Centre jeb Eiropas Savienības Mazo un vidējo uzņēmumu centrs.

No 6. līdz 10. novembrim Pekinā, Ķīnā notika ES MVU centra rīkots praktisks seminārs par Ķīnas pārtikas produktu un dzērienu tirgu. Visu piecu dienu garumā eksperti no dažādām ražošanas nozarēm dalījās iespaidos par pārtikas produktu un dzērienu nozari Ķīnā. ES MVU centra pārstāvis Rafaels Himenezs Buendija (Rafael Jimenez Buendia) sniedza vērtīgu ieskatu šīs produktu grupas pārdošanā kontinentālajā Ķīnā. Tāpat viņš aplūkoja tādus jautājumus kā importa ierobežojumi, nodokļi un dažādu biznesa modeļu izvēle, lai efektīvāk sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus, aprakstīja tirdzniecības kanālus, nepieciešamo budžetu, tirgus stāvokli un metodes klientu piesaistei.
ECOVIS Beijing pārstāve Mirjama Baumgarta [Miriam Baumgart] pievērsās importa procedūru un dažādu šķēršļu juridiskajiem aspektiem, kā arī sniedza pārskatu par ieiešanu tirgū un veidiem, kā produktus padarīt pieejamus.
Un visbeidzot — trešajā seminārā uzstājās Branditat dibinātājs un galvenais vadītājs Bjērns Hembre [Bjørn Hembre]. Atziņas par Ķīnas unikālo digitālo vidi viņš balstīja savā aizrautībā un pieredzē, kas gūta strādājot digitālajā tirgvedībā Ķīnā. Viņš arī deva padomus, kā izveidot piemērotāko mārketinga stratēģiju, lai noteiktu mērķauditoriju un veiksmīgāk to sasniegtu.

Katra diena noslēdzās ar kāda pārtikas produktu un dzērienu uzņēmuma pieredzes izpēti, kā arī praktiskiem piemēriem no Ķīnas pārtikas produktu un dzērienu nozares.

Visa pasākuma laikā tulkošanas pakalpojumus sniedza Linearis Translations, lai ikviens pārstāvis varētu būtu pārliecināts, ka no konferences guvis maksimumu, un tulkojumā nekas nav pazudis.

Organizācijas, kas nodrošina palīdzību ieiešanai Ķīnas tirgū:

ES MVU centrs ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas piedāvā plašu praktisku pakalpojumu klāstu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ar nolūku sagatavot tos uzņēmējdarbībai Ķīnā.
http://www.eusmecentre.org.cn/

Nodokļu firma un advokātu birojs ECOVIS Beijing piedāvā palīdzību uzņēmējdarbības izveides, grāmatvedības, nodokļu, revīzijas un juridisko konsultāciju jomās Ķīnā.
http://ecovis-beijing.com/en/

Aģentūra Branditat palīdz uzņēmumiem un organizācijām izprast kultūras kontekstus, optimizēt zīmolu, izstrādājot ilgtspējīgus produktus un stratēģijas.

Linearis Translations piedāvā profesionālus tulkošanas, mutiskās tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumus, tostarp preču zīmju tulkošanu un reģistrāciju Ķīnā.
www.linearis.cn