Slide background
Нашептывание
Mājas lapu tulkošana
Sinhronā tulkošana
  • VALODU IZVĒLE

    Klients paskaidro, kādā valodu pārī ir nepieciešams tulkojums, un raksturo pasākuma būtību un tēmu.

  • tehniskais nodrošinājums

    Klients iesniedz pasākuma materiālus, ja tādi ir pieejami.

  • tulkošana

    Tiek izvēlēts visatbilstošākais tulks (ar pieredzi un zināšanām konkrētās tēmas terminoloģijā). Lai tulks pēc iespējas labāk sagatavotos pakalpojuma sniegšanai, tam tiek nodoti pasākuma materiāli, ja tādi ir pieejami.

Konsekutīvā jeb secīgā tulkošana

Konsekutīvajā tulkošanā tulks runātāja teikto tulko uzreiz pēc tam, kad ir runājis runātājs (atkarībā no pasākuma veida, laika ierobežojumiem un citiem apstākļiem tiek tulkots pa teikumam, pa teksta fragmentam vai visa runa kopā). Secīgā tulkošana lielākoties tiek izmantota dažādās konferencēs un sanāksmēs, biznesa vizītēs, kā arī darījumu apspriedēs.

Klients nosaka, kādā valodā nepieciešams tulkojums. Ja tulkojums jāveic vairākās valodās, ir iespējams piesaistīt vai nu vienu tulku, kurš pārzina vairākas valodas, vai katrai valodai savu tulku.