Vārds, Uzvārds

E-pasts*

Adrese, tālrunis

Izglītība

Dzimtā valoda

Darba pieredze, kas saistīta ar tulkošanu:

Valodu pāri (NO > UZ)Cena par 1 normētu lappusi (250 vārdi):

Vai jūs tulkojat mutiski (sinhronā/secīgā tulkošana):

Ja tulkojat mutiski, tad - Cena par 1 stundu:

Vai jums ir pieredze darbā ar tulkošanas programmām, un vai tās ir pieejamas?:

Tēmas, kurās esat specializējušies:

Vai jūs esat reģistrējies kā juridiska persona?:

Pievienot failu