Linearis

Linearis saņem atbalstu starptautiskās konkurētspējas veicināšanai

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

SIA Linearis 2016.gada 19.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2016/17  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līguma ietvaros sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru no 2016.gada 19.-23.aprīlim SIA Linearis piedalījās tirdzniecības misijā Maljorkā, Spānijā, piedaloties ELIA tulkošanas un lingvistikas uzņēmumu forumā, kā arī tiekoties ar potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem.

Pēdējā laika aktuālākie notikumi, kuros piedalījās Linearis:

ELIA Networking dienas Maljorkā

1Aprīlī apmeklētās ELIA Networking dienas, kas šogad norisinājās Maljorkā, Spānijā, ir pirmais pasākums, kas paredzēts tulkošanas biroju vadītājiem un īpašniekiem. ELIA ND piedalījās ap 90 tulkošanas biroju vadītājiem no dažādām pasaules valstīm, tajā skaitā no Argentīnas, Ķīnas, Seišelu salām, Austrālijas, Indijas un daudzām citām. Pārsvarā tomēr tika pārstāvētas Eiropas valstis. Read more

Linearis Translations ELIA Networking dienās Polijā

Oktobra sākumā Linearis Translations pārstāve ceļoja uz Poliju, lai piedalītos ELIA (European Language Industry Association) organizētajās Networking Days Krakovā. ELIA asociācijai 2015. gads ir ļoti īpašs, jo tiek svinēts jau desmitais darbības gads, kas ar plašu vērienu tika atzīmēts arī pavasara konferencē Francijā (Lionā), kuru apmeklēja Linearis Translations komercdirektore Nadežda Pētersone. Read more

Linearis Translations žurnālā Kapitāls

Ir svarīgi popularizēt savas
korporatīvās vērtības

Nadežda Pētersone,

Linearis Translations COO

Ikviens Latvijas uzņēmums, kas nopietni pievēršas tulkoša­nas pakalpojumiem, jau ir iepeldējis pasaules ūdeņos – tulkošanas biznesā nemaz nav tāda vietējā, lokālā tirgus, jo praktiski jebkurš šis nozares uzņēmums konkurē globāli. Aptuveni 90% tulko­jumu tiek saņemti, izpildīti un pārsūtīti elektroniski, un principā ir vienalga, kur atrodas pasūtītājs un kur – izpildītājs.
Tāpēc mazam uzņēmumam, lai neizkristu no aprites, vienīgā iespēja ir atrast savu nišu un tajā darboties. Latvijas tulkošanas uzņēmumam viena no šādām nišām ir latviešu valoda. Tomēr monētas otra puse ir tā, ka, strādājot šaurā nišā, nav liela pieprasījuma, tāpēc nemitīgi ir jāmeklē līdzsvars starp nišas specifiku un globālo pieprasījumu.
Universālu paņēmienu, kā pārvarēt kultūras un mentalitātes atšķirības dažā­dās valstīs, protams, nav… Ja tādi būtu, tos visi varētu vienkārši iemācīties un izmantot. Rumānijā, Bulgārijā, Ukrainā uzņēmumi spēs piedāvāt lētākus pakal­pojumus. Toties mums ir ISO sertifikāti, tostarp konfidencialitātes sertifikāts – vienīgajiem Baltijā. Un tā ir valoda, kas ir saprotama jebkuram.
Ar lielākajām kultūras atšķirībām mēs sastopamies, strādājot Ķīnas filiālē, tomēr zināmas paralēles ir iespējams atrast pat starp Ķīnu un Latviju. Biznesa uzbūve visur ir līdzīga, un mēs cenšamies vienoties ar vietējiem darbiniekiem par līdzīgo, kas darbojas gan vienā, gan otrā valstī, un uzklausīt viņus par atšķirīgo. Ar atšķirīgo rēķināmies, to ietveram biznesa modelī. Piemēram, ķīniešiem ļoti svarīgs ir publisks vadības novērtējums – pateicī­ba par paveikto darbu, mēneša darbinieka tituls u. tml., būtiski ir arī bonusi, kurus Ķīnā visiem maksā reizi gadā. Nemaksāt bonusus ir grēks, un pateicību atsevišķiem darbiniekiem ir iespējams paust tieši

ar bonusu apmēra palīdzību – viņi noteikti pārspriedīs piešķirto bonusu apjomu un tādējādi secinās, kuru vadība ir novērtē­jusi augstāk.
Taču kultūras atšķirības ir pietiekami lielas arī tepat, kaimiņvalstīs: teiksim, Igaunijā ļoti grūti klājas, ja izmanto tiešo pārdošanu un t. s. aukstos zvanus – tie daudz labāk darbojas Lietuvā; toties Igaunijā ļoti attīstīts ir pakalpojums AdWords, jo tur pasūtījumi notiek pārsva­rā tiešsaistē.
Tāpēc, lai plānotu savu produktu pie­dāvāt kādā svešā valstī, noteikti ir jāizpēta vietējais pieprasījums un piedāvājums. Turklāt vislabāk to izdarīs vietējais uzņē­mums, jo ir jāveic nevis formāla, bet reāla konkurentu analīze. Noteikti ir vajadzīgs kāds, kurš prot konkrēto valodu, – tas var būt arī tulks, bet labāk ir atrast profe­sionāli, kurš orientējas konkrētās valsts uzņēmējdarbības specifikā.
Galu galā ir jāsaprot, ar ko mūsu produkts būs labāks par to, kas tur jau ir pieejams, un vai tas kādam būs vajadzīgs. Informācija, protams, tiek meklēta arī vie­tējos uzziņu portālos, Google (vai lokālajās alternatīvās), Facebook. Izmantojam arī latviskos resursus: draugiem.lv, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāv­niecības, Latvijas vēstniecības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
Darbojoties pasaules mērogā, pirm­kārt, ir svarīgi, lai visās valstīs darbinieki pieņem uzņēmuma korporatīvās vērtības: ja ikviens darbinieks saprot, ko un kāpēc viņš dara, ja viņš tic produktam, ar ko strādā, tā jau ir daļa no veiksmes stāsta; otrkārt, ir svarīgi izveidot pārraudzības sistēmu, kas ļautu operatīvi sekot darba plānu izpildei un būt informētam par to, attiecīgi arī rīkoties problēmsituācijās, ja tādas rodas; treškārt, svarīgs ir plāns, motivācijas sistēma un vadības atbalsts visos nepieciešamajos jautājumos.
bilde
Ja jums liekas, ka mazam vai vidējam Latvijas uzņēmumam nav izredžu izturēt starptautisko konkurenci, tas nav tiesa – un Linearis Translations ir tam piemērs. Bez šaubām, nevar iztikt bez līdzekļupiesaistīšanas, jo tie būs vajadzīgi kaut vai starptautisku pasākumu apmeklējumam un iepazīstināšanai ar sevi. Līdzfinansējumu ir iespējams saņemt no dažādiem projektiem – esam saņēmuši Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un arī Norden grantu programmas līdzfinansējumu. Norden projekta ietvaros regulāri apmeklējam Skandināvijas valstis, kur tiekamies ar citu tulkošanas biroju pārstāvjiem un apmaināmies ar pieredzi. Ja ir nepieciešams lielāks finansējums, tad būtu jāizvērtē Latvijas Garantiju aģentūras piedāvātās iespējas, bet tas jau būtu riska kapitāls, kas nozīmē, ka jums uzņēmums pilnībā vairs nepieder un ir jāmācās sadzīvot ar investoru. ■Kapitals vaks
Linearis

Sinhronā tulkošana Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā

2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, kas norisinājās 10. jūlijā, Linearis Translations nodrošināja mutiskās tulkošanas pakalpojumus, sniedzot iespēju uzklausīt latviešus, kas attīstījuši veiksmīgu uzņēmējdarbību pasaulē un smelties no viņiem iedvesmu. Foruma laikā uzņēmēji dalījās ar gūto pieredzi un mudināja citus ieraudzīt un uzņemties jaunus izaicinājumus uzņēmējdarbībā. Read more