Tulkošanas birojs Linearis

XIV PEEC Starptautiskā tirdzniecības un investīciju konference un XIII Ķīnas uzņēmēju stratēģijas Going Global forums

13. aprīlī, XIV PEEC Starptautiskās tirdzniecības un investīciju konferences (PEEC International Trade and Investment Fair) ietvaros Ķīnas Starptautiskās tirdzniecības veicināšanas padome (CCPIT) organizēja sadarbības veicināšanas iniciatīvas Belt & Road pasākumu, pulcinot iniciatīvas dalībvalstis un Tiaņdzjiņas (Tianjin) uzņēmumus, lai sekmētu tirdzniecības un investīciju iespējas.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvis Ķīnā Ingus Rozenblats kopā ar Linearis Translations pārstāvjiem no Latvijas – Andri Pētersonu un Ēriku Buncleru, kā arī Linearis Translations China filiāles vadītāju Laumu Ēdelmani piedalījās konferencē un sadarbības veicināšanas iniciatīvas pasākumā, tādējādi izveidojot jaunus kontaktus starp Latvijas un Ķīnas uzņēmumiem, kā arī veicinot starpkultūru dialogu.

Tā kā Belt & Road iniciatīva ir kļuvusi par Ķīnas jauno pasaules mēroga saimnieciskās attīstības stratēģijas stūrakmeni, galvenais vietējo uzņēmēju jautājums ir: Kā veicināt paplašināšanos starptautiskajos tirgos un “darboties globāli”? Strauji augošajos tirgos līdz ar minētās iniciatīvas attīstību pastāv daudz dažādu izaugsmes iespēju. Tāpēc LIAA ir iesaistījusies uzņēmējdarbības attīstības pasākumos, sniedzot atbalstu Ķīnas investīciju veicināšanā, vienlaikus uzlabojot arī Latvijas uzņēmēju konkurētspēju gan vietējos, gan ārvalstu tirgos. Kā galvenās prioritātes LIAA ir noteikusi uzņēmēju konkurētspējas celšanu un tālāku ārvalstu investīciju attīstību Latvijā.

Svētku sveiciens mūsu klientiem un draugiem

  Sūtam vislabākos vēlējumus svētkos un sakām sirsnīgu paldies mūsu klientiem par sadarbību!

LINEARIS Translations Holiday Greeting

? ? Sūtam vislabākos vēlējumus svētkos un sakām sirsnīgu paldies mūsu klientiem par sadarbību! *? ? Best wishes for a happy holiday season and our sincere thanks for your loyalty throughout the year!

Posted by Linearis Translations Ltd. on svētdiena, 2017. gada 17. decembris

Seminārs par Ķīnas pārtikas tirgus apguvi

Lai arī daudziem Rietumvalstu uzņēmumiem ieiešana Ķīnas tirgū joprojām ir diezgan sarežģīts uzdevums, pēdējos gados šis process tomēr ir kļuvis vieglāks. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka aktīvu darbību ir izvērsušas vairākas organizācijas, kuru mērķis ir palīdzēt ārvalstu uzņēmumiem ienākt Ķīnas tirgū. Statistikas dati liecina, ka tikai 27% no Rietumvalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas aktīvi cenšas ielauzties Ķīnā, ir informēti, ka pastāv dažādi tam paredzēti atbalsta mehānismi. Savukārt tikai 7% šādus pakalpojumus ir izmantojuši. Viena no šādām organizācijām, kas atbalstas MVU ienākšanu Ķīnā, ir ES MVU centrsEU SME Centre jeb Eiropas Savienības Mazo un vidējo uzņēmumu centrs.

No 6. līdz 10. novembrim Pekinā, Ķīnā notika ES MVU centra rīkots praktisks seminārs par Ķīnas pārtikas produktu un dzērienu tirgu. Visu piecu dienu garumā eksperti no dažādām ražošanas nozarēm dalījās iespaidos par pārtikas produktu un dzērienu nozari Ķīnā. ES MVU centra pārstāvis Rafaels Himenezs Buendija (Rafael Jimenez Buendia) sniedza vērtīgu ieskatu šīs produktu grupas pārdošanā kontinentālajā Ķīnā. Tāpat viņš aplūkoja tādus jautājumus kā importa ierobežojumi, nodokļi un dažādu biznesa modeļu izvēle, lai efektīvāk sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus, aprakstīja tirdzniecības kanālus, nepieciešamo budžetu, tirgus stāvokli un metodes klientu piesaistei.
ECOVIS Beijing pārstāve Mirjama Baumgarta [Miriam Baumgart] pievērsās importa procedūru un dažādu šķēršļu juridiskajiem aspektiem, kā arī sniedza pārskatu par ieiešanu tirgū un veidiem, kā produktus padarīt pieejamus.
Un visbeidzot — trešajā seminārā uzstājās Branditat dibinātājs un galvenais vadītājs Bjērns Hembre [Bjørn Hembre]. Atziņas par Ķīnas unikālo digitālo vidi viņš balstīja savā aizrautībā un pieredzē, kas gūta strādājot digitālajā tirgvedībā Ķīnā. Viņš arī deva padomus, kā izveidot piemērotāko mārketinga stratēģiju, lai noteiktu mērķauditoriju un veiksmīgāk to sasniegtu.

Katra diena noslēdzās ar kāda pārtikas produktu un dzērienu uzņēmuma pieredzes izpēti, kā arī praktiskiem piemēriem no Ķīnas pārtikas produktu un dzērienu nozares.

Visa pasākuma laikā tulkošanas pakalpojumus sniedza Linearis Translations, lai ikviens pārstāvis varētu būtu pārliecināts, ka no konferences guvis maksimumu, un tulkojumā nekas nav pazudis.

Organizācijas, kas nodrošina palīdzību ieiešanai Ķīnas tirgū:

ES MVU centrs ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas piedāvā plašu praktisku pakalpojumu klāstu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ar nolūku sagatavot tos uzņēmējdarbībai Ķīnā.
http://www.eusmecentre.org.cn/

Nodokļu firma un advokātu birojs ECOVIS Beijing piedāvā palīdzību uzņēmējdarbības izveides, grāmatvedības, nodokļu, revīzijas un juridisko konsultāciju jomās Ķīnā.
http://ecovis-beijing.com/en/

Aģentūra Branditat palīdz uzņēmumiem un organizācijām izprast kultūras kontekstus, optimizēt zīmolu, izstrādājot ilgtspējīgus produktus un stratēģijas.

Linearis Translations piedāvā profesionālus tulkošanas, mutiskās tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumus, tostarp preču zīmju tulkošanu un reģistrāciju Ķīnā.
www.linearis.cn