Linearis Translations vertimų kokybė

LVS EN ISO 9001:2009

ISO 9001 yra populiariausia kokybės vadybos sistema, kurią šiandien naudoja daugiau nei pusė milijono organizacijų daugiau nei 150-yje valstybių. Sistema apima klientų pasitenkinimą, procesų valdymą, nuolatinį tobulėjimą ir didesnį aukščiausiosios vadovybės įsitraukimą. Kokybės sistemos naudojimas ir nuolatinio tobulėjimo siekis užtikrina geresnę produktų ir paslaugų kokybę ir patobulintus procesus. „Linearis“ nuolat tobulina savo kokybės vadybos sistemą, taip gerindama jos efektyvumą.

LVS ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001 Informacijos saugumas yra Europos versle pirmaujantis duomenų ir informacijos saugos standartas.
Šis standartas taiko procesų metodą Jūsų informacijos saugos vadybos sistemai kurti, diegti, vykdyti, prižiūrėti, peržiūrėti, palaikyti ir tobulinti.

  • ISO 27001 Informacijos saugumo vadybos sistemos (ISVS) standartas suteikia pagrindą geriausiai informacijos saugos vadybos praktikai, kuri organizacijoms padeda:
  • apsaugoti klientų ir darbuotojų duomenis;
  • efektyviai valdyti informacijos saugumo riziką;
  • laikytis reikalavimų; ir
  • apsaugoti bendrovės prekės ženklą.

LVS EN ISO 17100:2015

Vertimų kokybė užtikrinama ISO 17100 standarto, specialiai sukurto vertimo paslaugų teikėjams. Šis standartas užtikrina pastovią paslaugos teikimo kokybę.

ISO 17100 nustato:

  • pagrindinius reikalavimus vertimo paslaugų teikimo procese naudojamiems žmogiškiesiems ištekliams ir procesams;
  • santykius tarp kliento ir vertimo paslaugų teikėjo; ir
  • vertimo paslaugų teikimo procedūras.
  • Standartas taip pat apima projektų registravimą, techninius išankstinio vertimo procesus, originalo teksto analizę, stilistikos gaires ir kitas pridėtinės vertės paslaugas.

Kasmet visas šias tris sistemas audituoja nepriklausoma 3-ioji šalis („Buareau Veritas Latvia“), tikrinanti šių sistemų laikymąsi ir atnaujinanti sertifikatus.

ISO 9001 certificate
ISO 27001 certificate
Translation Quality