Linearis Translations

Tegutsedes tõlketurul alates 2003. aastast, on Linearis Translations tõestanud oma võimekust pakkuda kvaliteetseid tõlketeenuseid ning ületada valdkonna põhisoove ja -vajadusi. Aastate jooksul on Linearis Translations kogunud teadmisi, professionaalset suhtumist ja kogemusi, mis tagavad meie tellimuste kvaliteedi ja tähtaegse tööde esitamise vastavalt omandatud  ISO sertifikaatidele.

ISO sertifikaatidele

LVS EN ISO 9001:2009 on populaarseim kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab kliendi rahulolu, protsesside juhtimist, pidevat arengut ja suuremat tippjuhtkonna panust. Selle kvaliteedistandardi nõuetest rangelt kinnipidamine on lubanud tõlkefirmal Linearis Translations saada juhtivaks tõlketeenuste pakkujaks Baltimaades.

LVS ISO/IEC 27001:2013 infoturbe standard on juhtivaim andme- ja infoturbe standard ettevõtetele kogu Euroopas.Andmekaitse ja tõlketööde konfidentsiaalsus on sillutanud meile tee eduka koostööni suurimate riigi- ja rahandusasutuste ning õigusteenuste pakkujatega.

LVS EN ISO 17100:2015 on spetsiaalselt tõlketeenuste pakkujatele kohandatud kvaliteedistandard, mida antakse välja tõlkebüroodele, kes peavad kinni rangetest kvaliteedi-, erialaspetsialistide valiku ja tööprotsesside juhtimise nõuetest. See standard tagab tõlketeenuste püsiva kvaliteedi.

Linearis Translationsi kontorid asuvad Lätis, Leedus, Eestis ja Hiinas,

mis aitab tagada vajalike tõlkijate ja tõlkide olemasolu. Tegutsedes nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil oleme suutelised pakkuma tõlketeenuseid kõigil Euroopa ja Aasia keelesuundadel.

Linearis Translations pakub äärmiselt laia  tõlketeenuste valikut.

Pakume suulist ja kirjalikku tõlget, lokaliseerimist ja transkribeerimist, tekstitoimetust, küljendust ja tõlgete notariaalset kinnitamist.

Pikaajalise koostöö jooksul  erinevate valdkondade ettevõtetega 

on Linearis Translations saanud ainulaadse kogemuse väga spetsiifiliste tekstide tõlkimisel. Meie tõlkijad keskenduvad teatud valdkondadele, on tuttavad vastava terminoloogiaga ning suudavad seetõttu edastada originaaltekstide tehnilised ja emotsionaalsed nüansid ka tõlketöödes. Vastavalt kvaliteedistandardite nõuetele peavad kõik tõlgid ja tõlkijad enne koostöö alustamist läbima kutsesobivustesti.

Koostöölepingu allkirjastamisega pakume oma klientidele isiklikku lähenemist ja kohandatud individuaalset koostöömudelit, võimaldades samas uutel klientidel saada parim lahendus iga üksikjuhtumi korral.

Selleks, et kaitsta meid ennast ja meie kliente võimalike ohtude eest, mis võivad juhtuda klientide dokumentidega meie töökohas, on Linearis Translations  allkirjastanud  kutsealase vastutuskindlustuslepingu. Siinkohal tuleb mainida, et terve lepingu kehtivusaja jooksul ei ole meil tekkinud vajadust pöörduda kindlustusjuhtumi eest hüvitise saamiseks kindlustusandja poole.

Oleme äärmiselt uhked, et Linearis Translationsi kõige esimesed kliendid usaldavad meile endiselt oma tõlketööd!