Tõlketeenuse Kvaliteet 

LVS EN ISO 9001:2009

ISO 9001 on üks populaarsemaid kvaliteedihaldussüsteeme, mida kasutab enam kui pool miljonit organisatsiooni enam kui 150s riigis. Süsteem hõlmab klientide rahulolu, protsessihaldust, pidevat arendustööd ja juhtkonna suuremat kaasatust. Kvaliteedisüsteemi kasutamine ja pidevale arengule keskendumine annab tulemuseks parema kvaliteediga tooted ja teenused ning täiustatud protsessid. Linearise kvaliteedihaldussüsteem on alati täiendamisel ja selle tõhusus ainult kasvab.

LVS ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001 on juhtiv andmete ja informatsiooni turvalisuse standard ettevõtetele kogu Euroopas.
Standard kasutab protsessilist lähenemist infoturbe haldussüsteemide loomiseks, rakendamiseks, juhtimiseks, jälgimiseks, hooldamiseks ja täiustamiseks.
ISO 27001 infoturbehalduse süsteemide (ISMS) standard loob raamistiku parimate infoturbehalduse praktikate jaoks ja aitab ettevõttel:
kaitsta klientide ja töötajate informatsiooni;
hallata tõhusalt infoturbega seotud riske;
saavutada vastavus; ja
kaitsta ettevõtte kaubamärki.

LVS EN ISO 17100:2015

ISO 17100 on tõlketeenuse pakkujate jaoks loodud kvaliteedistandard. Standard tagab järjepideva teenuse kvaliteedi.
ISO 17100 kehtestab:
tõlketeenuste pakkumisel kasutatavatele inimressurssidele ja protsessidele esitatavad nõudmised;
kliendi ja teenusepakkuja vahelised suhted; ja
tõlketeenuste pakkumise meetodid.
Standard hõlmab ka projekti registreerimist, tehnilisi ettevalmistavaid protsesse, algteksti analüüsi, stiilijuhendeid ja teisi täiendavaid teenuseid.

Sõltumatu organisatsioon (Bureau Veritas Latvia) auditeerib meid igal aastal nende kolme kvaliteedihaldussüsteemi hooldamise või taassertifitseerimise eesmärgil.

Tõlketeenuse Kvaliteet

ISO 9001 certificate
ISO 27001 certificate
Translation Quality